Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Barkborre fältförsök 2020

Created 2020-06-08 15:20:30 and last modified 2020-06-08 15:35:45 CET
Began in 2020

Summary

Syftet med studien är att utvärdera metoder för att i praktiskt skogsbruk minska angreppen på stående frisk skog. Försöket planeras till Sveaskogs markinnehav på Ebbegärde kronopark (4700 ha) nordost om Nybro. Om markinnehavet inte är tillräckligt stort används i första hand även grandominerade markinnehav på den intilliggande Hornsö Ekopark. Försöket genomförs som ett blockförsök med tre försöksled (Kontroll, Trinetfällor och Novefällor) och tio upprepningar. I Trinetfällorna ingår feromon och en insekticid medan det i Novefällorna endast ingår ett feromon.

bakborrefällabarkborretrinet

Geographical information

Files

Details

ID

244

Funding

Södra och Sveaskog

Research stations

Infrastructures