Home About Projects Map
Sign in

Utbildning inom Alternativa Beståndsanpassade Skötselmetoder (ABS) inom Norra Skog

Created 2023-10-02 11:40:24 CET
Began in 2023

Summary

Interutbildning för Norra Skogs fältpersonal (Rådgivare och planerare; skogsinspektorer och produktionsspecialister). Deltagarna ska tränas i att identifiera behov & förutsättningar och att planera mot mål, De ska kunna beskriva vad som ska göras , när och varför. Dag 1 fokuserar på utbildning - besök fältförsök, jämför före och efter, diskutera vad man kan förvänta sig av en åtgärd, träna ögat och öppna sinnet. Dag 2 arbetar kursdeltagarna med ett "case" Ett område planeras efter de förutsättningar och önskemål som finns - hänsyn till sociala, biologiska och brukningstekniska aspekter såväl som markägarens vilja

altrernativa beståndsanpassade skötselmetoder ABS planering markägare

Geographical information

Files

Details

ID

421

Funding

Skogskomptens, Norra Skog

Research stations

Infrastructures