Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Barkborre labförsök 2020

Created 2020-06-08 15:24:59 CET
Began in 2020

Summary

Labstudie i syfte att utröna insekticiders effekt på granbarkborrar. Exponeringstid och mortalitet. Projektledare Per-Erik Larsson.

bakborrefällabarkborreinsekticid

Geographical information

Files

Details

ID

245

Funding

Södra

Research stations

Infrastructures