Safe Deposit

Not signed in | Sign in

Search for projects with tag "insekticid"

[ID: 245] Barkborre labförsök 2020

PI: Martin Ahlström

Labstudie i syfte att utröna insekticiders effekt på granbarkborrar. Exponeringstid och mortalitet. Projektledare Per-Erik Larsson.

barkborrebakborrefällainsekticid